יום חמישי,  כ״ח בתמוז (8.7), בנייני האומה, ירושלים. זמני ההופעה: 20:30-21:30