חיזוק יומי 11 - חרבות ברזל תשפד [לדעת לשהות בטוב]

דף הבית >  חיזוק יומי 11 - חרבות ברזל תשפד [לדעת לשהות בטוב]

לדעת לשהות בטוב 
הרב אלי שיינפלד
איך אפשר להתחזק נוכח המשבר בתוכו אנו מצויים?
יש המון תופעות מיוחדות, נקודות אור שקיימות עכשיו:
למשל: גילויי הגבורה שהיו בקרבות מול המחבלים
כבר בשמחת תורה.
דוגמה נוספת: האחוזים המטורפים של אחוזי ההתייצבות למילואים.
דבר נוסף: גילויי האחדות. זה פלא עצום.
ימין ושמאל צפון ודרום, יש גילויי אחדות ואהבה יוצאים מן הכלל וזה פלא עצום.
אבל יש אנשים שאומרים:
"טוב... עכשיו פתאום מאוחדים,
אבל בוא נראה מה יישאר מזה אחר כך... עכשיו באמת יש דברים מיוחדים אבל אח"כ הכל יחזור להיות כמו שהיה...".
ואני אומר:
דיה לברכה בשעתה.
בואו נשהה רגע בטוב ונרגיש את גודל הדברים.
נעריך את הטוב וניתן לו מקום.
נשהה, נשמח בזה ונבין שהוא גדול מאד. גם אם אחר כך תהיה ירידה - יש פה רושם.
רשימו בלשון רמח"ל.
גם התינוק שנמצא בבטן אימו ולומד את כל התורה כולה,
רגע לפני הלידה בא המלאך וסוטר לו והכל נשכח ממנו.
ועדיין יש ערך לתורה שנחקקה בנפשו. כך גם אצלנו, הטוב נחקק בנפש.