חיזוק יומי 15 - חרבות ברזל [בעקבות שבת]

דף הבית >  חיזוק יומי 15 - חרבות ברזל [בעקבות שבת]

מילות חיזוק לכבוד שבת - הרב אלי שיינפלד
עם ישראל מתקדם כל הזמן.
אנחנו בתוך תהליך והמציאות מתפתחת כל הזמן. 
צריך להרים את המבט ולנסות לראות את זה.
המעשים הקשים של החמאס מזכירים את הנאצים
אבל זה לא נכון שזו שואה שניה.
אנחנו נמצאים במקום אחר מאיפה שהיינו לפני 70 שנה.
כששאלו את הרב קוק מה ההבדל בין הייסורים של הארץ לבין הייסורים של הגלות, הוא ענה:
בחוץ לארץ הייסורים הם ייסורים של חולה גוסס ובארץ הייסורים הם ייסורים של חבלי לידה. של גאולה.
(מתוך שיעור שניתן השבוע בבנין שלם בערב חיזוק חינמי) 
לשמיעת השיעור המלא >> https://did.li/PH6w5-------------------------------------------


"ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו עד עלות השחר".
בשבת הקרובה (וישלח) נקרא על יעקב אבינו, שנאבק עם שרו של עשיו.
כמו יעקב, גם עם ישראל נמצא 
לא פעם לבדו. בודד במערכה עם השאיפה שלו למוסריות אחרת.  
וגם אנו, ממש כמו יעקב, לפעמים נשארים מעט צולעים בסיום המערכה, אך בסוף המאבק תמיד מאיר השחר. 
כשם שאמרו החכמים בתלמוד הירושלמי, שהיו מהלכים בבקעת ארבל וראו אילת השחר.
 אמר לו רבי חייא לרבי שמעון בן חלפתא: 
כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא (קצת קצת) כל מה שהיא הולכת - היא רבה והולכת.