חיזוק יומי 6 - חרבות ברזל תשפד [דניאלה ון דייק]

דף הבית >  חיזוק יומי 6 - חרבות ברזל תשפד [דניאלה ון דייק]


הכוח הפנימי בשעה זו - הרבנית דניאלה ואן דייק

בימים האחרונים לצד הכאב, הצער והאבדות הגדולות, אנו עדים לפרץ של נתינה בלתי פוסקת בקרב עמנו. אנשים מכל הגוונים ומכל הגילאים, מכל קצוות הארץ והעולם מגלים נכונות להתנדבות ולמסירות עבור הלחימה. כמות החסד ומיזמי ההתנדבות מגיעים למספרים מרשימים. ישנן תרומות עבור החיילים בחזית יחד עם תמיכה למשפחות המגויסים. מטוסים מלאים בצעירים שבים מחו"ל כדי שהם ישתלבו גם בלחימה. ילדים עד פנסיונרים מגויסים בעורף ונותנים כתף בכל דרך למאמץ הלחימה. 

לנגד עינינו מתגלה מראה מעצים של העם המגויס על כל חלקיו לטובת המלחמה על קרן ישראל וכבוד ה'.

אין זה מקרה שכוחות אלו של אחדות וערבות הדדית מתגלים דווקא בשעה מורכבת זו. אין זו הפתעה כלל וכלל!

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל מאיר באור גדול את גילוי הכוחות ותעצומות הנפש של האומה דווקא בעת הזאת.

במשנה במסכת כלים יש דיון אם כלב ים מטמא או לא. כידוע, חיות ים אינן מטמאות ואילו חיות יבשה מטמאות. ומה דינו של כלב הים? האם זו חית ים או יבשה? לפי מה ניתן לגלות את טבעו של כלב הים? מה טיבו ומה מהותו? רבי עקיבא אומר שטבעה של החיה מתגלה בזמן סכנה. המקום אליו הולך כלב הים בשעת הסכנה הוא הקובע את טבעו. אולי מפתיע, אך כלב הים בשעת הסכנה עולה ליבשה, ולכן הוא חית יבשה והוא מטמא.

כך, מסביר הרב צבי יהודה, גם אצל ישראל. בזמן סכנה ניתן לגלות את המהות הפנימית ואת הטבע של ישראל. הרוצה לבדוק מה טבעו של עמ"י ומה חוסנה של אומה זו, יביט בה בשעת הסכנה. אז הכוחות הפנימיים ביותר של עמנו היקר מתגלים ביתר שאת. 

הימים האחרונים אכן חושפים את כוחנו ואת מהותנו. העשייה ללא מעצורים יחד עם הנתינה ללא הפסקה מגלות ומדגישות את טבענו הפנימי האיתן ואיתו גם זכויות רבות! למרות כל חילוקי הדעות, בשעת הסכנה אין מקום לחילוקי לבבות. כמו במשפחה, על אף הוויכוחים וההבדלים הנוכחים בשעת שיגרה, בשעת משבר מתאחדים כולם יחד, כך הרוח הפנימית הישראלית מתגלה בשעת הסכנה בתפארתה.

 יהי רצון שזכויות האחדות והמסירות בימים אלו יעמדו לחיילנו ולכל עמנו בשעה זו.

אשרי העם שככה לו! 

'ה' עוז לעמו יתן, יברך את עמו בשלום'