חיזוק מחדר הבידוד

דף הבית >  חיזוק מחדר הבידוד

                                                                                         כד' אדר תש'פ


חיזוק מחדר הבידוד

 

הרב אליקים לבנון 


שלום ציבור היקר

יוסף וציון, אחוזים זה בזה.

"כל מה שאירע את יוסף, אירע את ציון". (ואפילו בגימטריה, יוסף 156, וציון 156).

מה אומר יוסף לאחיו, בפגישתם במצרים
לא אתם שלחתם אותי הנה, כי הא-לקים, וישימני לאב לפרעה, ולאדון לכל ביתו!

ללמדנו, שגם פרידה ארוכה, של 22 שנה, מהיותו בן 17, ועד גיל 39,
אם מבינים ומאמינים שזה רצון ד', הכל מתברר ונהפך לטובה!

מהו בידוד של 14 יום, שלכך נדרשים רבים מאיתנו, לעומת בידוד של 22 שנה,
ניתוק מהמשפחה, התנכרות של האחים אשר מכרו אותו למצרים?

א"כ, מה נדרש מעימנו היום?

לפקוח עיניים, לראות שאנו בידיו של הקב"ה, שהוא מסבב הסיבות, והוא אשר הביא את הקורונה לעולם.

כבר כעת רואים אנו שינויים עולמיים כבירים.

ובוודאי, שכל השינויים יהיו לטובה!

"כי אשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאם ד',
כן יעמוד זרעכם ושמכם".
(ישעיה סו, כב) 

צדיק באמונתו יחיה!

 

נתחזק באהבה איש לרעהו, נרבה שמחה וטוב לישראל,
ועין בעין נראה בקרוב ישועות גדולות
!