האם יש גבול לנתינה?- לנשים בלבד!

רחל ארבוס

דף הבית >  משפחתיות >  האם יש גבול לנתינה?- לנשים בלבד!

שיעור שניתן בימי עיון קיץ תשע"ב "האם אני מעניקה מספיק למשפחתי"- השיעור יברר עמדה תורנית ביחס לשאלה זו, בקשר הזוגי ובקשר הבין דורי.