התאמת העבודה לאישה או התאמת האישה לעבודה

הרב אורי כהן

דף הבית >  משפחתיות >  התאמת העבודה לאישה או התאמת האישה לעבודה

שיעור שניתן בימי עיון קיץ תשע"א האם יש להבחין בין יחס הגברים לעבודה לעומת יחס הנשים לעבודה והמשמעות המעשית מצד העובד ומצד המעביד מבחינת ההשקפה התורנית