התחתנתי בטעות?

הרב יהושע שפירא

דף הבית >  משפחתיות >  התחתנתי בטעות?

שאלות רבות מלוות את חיינו, אך ישנן שמערערות את היסודות ומקשות על פריחת החיים. איך נתמודד עם שאלות אלו ונלמד לא רק לשרוד בצילן אלא להפיק מהן אור גדול ועמוק.