יצירת חברות-אמת בין איש לאשתו

הרב ליאור אנגלמן

דף הבית >  כנס קיץ תשעז - שיעורים בנושא זוגיות >  יצירת חברות-אמת בין איש לאשתו

שיעור בניתן בכנס קיץ תשע"ז

כך ממש רצינו כשנישאנו – להיות חברי אמת, לכרות ברית לבבות שתחזיק לאורך שנים. איך הופכים זה את זה לאנשי סוד? מה ההבדל בין החברות הנרקמת בין בני זוג לחברויות אחרות, ואיך ממשיכים להיות החברים הכי טובים לאורך שנים?