עבודה על המידות מול הקרובים לנו ביותר

הרב מאיר הילביץ

דף הבית >  כנס קיץ תשעז - שיעורים בנושא זוגיות >  עבודה על המידות מול הקרובים לנו ביותר

שיעור שניתן בכנס קיץ תשע"ז

בשיעור נתבונן בחיי הבית שמייצרים הכרח לעבוד על המידות, וביכולות ובתעצומות הנובעים מעבודת המידות מול הקרובים לנו ביותר.