שיעור שניתן בכנס קיץ בנין שלם תשע"ז

אנו נותנות את כל-כולנו לילדים, אך לעתים מקבלות יחס הפוך, חוסר הערכה וחוסר משמעת. בשיעור נתבונן כיצד מצב זה קורה, וכיצד להתמודד איתו.