להיות נשואים משימה וחוויה

הרב אוהד תירוש

דף הבית >  מאמרים לקראת חתונה >  להיות נשואים משימה וחוויה

חיי המשפחה וטיפוחם הם משימה וחוויה כאחד.
משימה – כי יש חלקים ושלבים לא פשוטים, לעיתים קשים, כמו בבניית כל דבר מורכב.
חוויה – כי בבניית התא המשפחתי במעגליו השונים האדם בונה ומצמיח את תוכן חייו האמיתי.
"חיי המשפחה הם ראשית הצדק" - כותב הראי"ה קוק בפרושו לאגדות התלמוד.
כלומר, מעגל החיים הראשון בו נדרש האדם להתמודדות על מימוש חיים צודקים ואמיתיים בחברה – הוא בבית, עם אשתו וילדיו. כאן הוא אינו עומד רק מול עצמו, גורלו והחלטותיו.בבית יש לבנות חברה צודקת. בנין חברה מוסרית לא מתחיל בדיונים אל תוך הלילה בקמפוס הסוער או בבית קפה. בבית נבנית מיני-חברה, שבה קשה הרבה יותר להקפיד על מה שברור לנו בחוץ.

על כן,אומר הראי"ה, ההתמודדות הבסיסית של האדם היא בביתו. המעגל המשפחתי דורש תשומת לב ואסור לפגוע בו בשל טיפוח מעגלים חברתיים אחרים. יש לשמר את ייחודו האינטימי של התא המשפחתי. דבר זה מתבטא בהקדשת זמן וביחס רציני לבנין הקשר הזוגי, לפחות כמו אל הפרויקט הכי חשוב שיש לך בעבודה, אם לא יותר...

כלל חשוב ביותר הוא ההקפדה על שמירת "המעגל הפנימי" בבית.


מהו ה"מעגל הפנימי" המשפחתי ?
בנייתו של מעגל פנימי בבית מתבטאת בעובדה שבני הזוג משקיעים זמן באופן יזום ושיטתי בבניית הקשר ביניהם.
ההכרה שקשר לא נבנה מאליו היא הכרה בסיסית בכל תא משפחתי. תקשורת טובה מאפשרת לבנות תא משפחתי, שהוא חממה ליחסים בריאים בין בני זוג .
דוגמאות מעשיות להשקעה במעגל הפנימי בבית :
- יש לקבוע זמן קבוע לשיחה של שני בני הזוג. בזמן זה יש ללבן נושאים שונים שחשובים לשני בני הזוג או לאחד מהם.
- יש להתמיד בשמיעת שיעורים בנושאי זוגיות.
- צריך לחשוב תמיד מה אפשר לעשות עוד כדי שלבן הזוג יהיה טוב ונעים בתא המשפחתי.
- יש להשקיע את מירב האנרגיות החברתיות ביצירת אוירה נעימה בבית ופחות להתעסק ב"למצוא חן" בעיני אנשים אחרים.

כך נבנים חיי צדק משפחתיים. כך נבנה בסיס וכוח לקשרים חברתיים מוסריים ובריאים, במעגלים נוספים.

יתירה מזאת, על ידי כלים אלו ניתן לפתור גם מצבים לא פשוטים.
אמונה, אימון ונכונות להשקעה בקשר יכולים לבנות בית שמח ובריא.
מתוך כך, משפחות חזקות ובריאות בונות חברה בריאה, שיש ביכולתה לעמוד גם במצבי משבר.