ונעבור לפרסומות...

נעמה אבידן

דף הבית >  מאמרים בזוגיות >  ונעבור לפרסומות...

מדליקים נרות בחנוכה כדי לפרסם את הנס. אז בואו נפרסם בגדול, ניקח חנוכייה ג'מבו, נעלה לגשר מסובים או לגשר המיתרים בירושלים, נעזוב את הנרות בצד ונדליק פנסים- 1000 ואט כל אחד- לזה קוראים פרסום הנס! הדלקת ניאונים ענקיים בחנוכייה בגובה 50 מטר, באמת זוכה להרבה צופים אבל מבחינה הלכתית לא קיימנו את המצווה, לא עשינו כלום- לא פרסמנו את הנס. הכיצד? הרי מליון איש ראו את החנוכייה שלנו דולקת אבל המצווה לא קוימה.

לעומת זאת אם ניקח שני נרות, הדקיקים והצבעוניים האלה, נניח אותם על החנוכייה מגבס שהילד הביא מהגן וצבע בגואש נוצץ- נציב את החנוכייה הפצפונת על אדן החלון ונדליק אותה בפורום של זוג הורים וילד מנוזל אחד- קיימנו את המצווה בהידור! ומה עם 'פירסומי- ניסא'?

התשובה מאוד פשוטה- לפני שמפרסמים, צריך לברר מה אנחנו מפרסמים? מה אנחנו מפרסמים בדיוק? האם את נס פך השמן? האם את ניצחון המכבים במלחמה? האם את הדלקת המנורה במקדש? אם אלו הן התשובות אז וודאי שיהיה מוצלח יותר לפרסם את הדבר בכיכר העיר. אבל ה'מוצר' שאותו אנחנו רוצים לפרסם הוא הבית היהודי. הבית שלא נוצח ולכן האור חייב לבקוע מהבית- רק מהבית.

המרד פרץ בעקבות גבורתה של יהודית, בת חשמונאי כהן גדול שמניפה את המרד כנגד גזירת ההגמון שדרש כי כל כלה תיבעל לו בליל כלולותיה. אומרת המשנה ברורה :

"היא הייתה בתו של יוחנן כהן גדול והייתה גזירה שכל ארוסה תבעל לטפסר תחילה והאכילה לראש הצוררים גבינה לשכרותו וחתכה את ראשו וברחו כולם". [משנה ברורה או"ח תר"ע א']

תביעתו של ההגמון היא הפגיעה הכי כואבת ומחללת את טהרת הבית היהודי, פגיעה בבית היהודי היא המניע למלחמה. ותחילתה של המלחמה נעוצה באישה, בכלה הלוחמת על טהרתה.

היוונים לא ביקשו להשמיד את עם ישראל מבחינה פיזית, הם ביקשו לעקור את הבשורה הרוחנית והמוסרית שעם ישראל נושא. וכותב הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל: "הטהרה והצניעות [הן] המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחריהם ימשכו יתר המידות והדעות הישראליות." [עין איה שבת א עמ' 61]. בחוד החנית של הרוח הישראלית עומדת המשפחה, היא שורש המאבק, ממנה פורץ המאבק ושם הוא מתנוסס.

חנוכה הוא סיפורו של חג שהופך מחג של אבוקות האור הגדולות של ירושלים לחג האורים של הנרות הקטנטנים עם הפרסום הכל-כך אינטימי, פרסום לא כל-כך טוב מבחינה שיווקית, אבל מדויק מבחינה תוכנית.

הבית היהודי הוא המוצר היחיד שאפשר לשווק כבר אלפיים חמש מאות שנה, והוא ממשיך להיות רלוונטי כל שנה מחדש, כי הוא יודע למקד את כל ה"מאי חנוכה" במקום שעליו הייתה המלחמה, ועליו היא עדיין מתנהלת, וממנו בא חג האורים הגדול של ניצחון החשמונאים על יוון. הבית. הבית הקטן עם החנוכייה שהילד הביא מהגן עם טפטופי הנרות הצבעוניים, וזוג הורים שמדליקים חנוכייה אחת כאחד.

חג אורים שמח!!