מהו יום העצמאות בשבילי?

דף הבית >  מאמרים בזוגיות >  מהו יום העצמאות בשבילי?

מהו יום העצמאות בשבילי? הרבנית דנה תירוש משתפת:

גדלתי בקיבוץ סעד. אמי, ניצולת שואה מפולין, ואבי עלה מאירלנד כבחור צעיר. אמי חוותה את קשיי הבריחה, ההישרדות והבנייה. היא מסמלת עבורי את ההישרדות  הפיזית,  הקיומית,של שורדים שהגיעו לארץ ישראל כחלק מתהליך הבריחה, למרות שנפתחו בפניהם אפשרויות נוספות.אבי הגיע לארץ, הבין שזה מקומו, חזר בתשובה ועלה לארץ לצמיתות, על אף שגדל בבית מאד אמיד. בניין חיים של תורה ומצוות, אותו בנה עם אמי, מסמל עבורי את בניין  הקומה הרוחנית  החדשה בארץ ישראל.

על כן, יום העצמאות עבורי הוא שמחה עצומה על כך שזכיתי להיוולד בדור של גאולה. אבל זוהי גם תפילה גדולה שאזכה למלא את חלקי בקידום תהליך הגאולה שטרם נשלם.

מהי גאולה?
בתפילת שמונה-עשרה, בברכת אבות, נאמר "אלוקי אברהם, יצחק ויעקב ... ומביא גואל". יש קשר בינינו לבין האבות, ויש קשר בין הגאולה של עם ישראל לבין האבות. הגאולה היא בזכות אברהם, יצחק ויעקב, כחלק מההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם ולנו. אנחנו נגאלים מפני שאנו חלק מהתהליך,  ומה שהתחיל באבותינו - ממשיך דרכנו. הייעוד שלנו הוא אותו ייעוד שהניע את אבותינו, תוכן החיים שהניע אותם הוא גם תוכן החיים שמניע אותנו -  לחיות חיי תורה.  בכל הפסוקים בתורה המדברים על ההגעה לארץ, מדובר על שמירת חוקותיו ותורתו של הקדוש ברוך הוא. הארץ הובטחה וניתנה לנו על מנת שנחיה בה חיי תורה מלאים, על מנת שנזכה להיגאל ולהגיע לשלב שכולנו ממשיכים את אבותינו - אברהם, יצחק ויעקב.

ומה קורה בפועל? 
עם ישראל חוזר לארצו, ולמעשה נולד מחדש. כשתינוק נולד, הוא עובר את כל שלבי ההתפתחות, ראשית שלבים פיזיים - זוחל, הולך, אוכל, מדבר. לאחר מכן נבנית אצלו התודעה. הוא מתחיל לחשוב: מי אני? מדוע נבראתי? מה תפקידי?

עם ישראל עובר כעת מהקומה הפיזית אל הקומה התודעתית-רוחנית, וזהו שלב בגאולה.

ביום העצמאות אני מתפללת שנזכה להתקדם בתהליך הזה ולהיגאל בגאולה שלמה, שיותר ויותר אנשים ונשים יזכו לחיות חיי תורה. בבית הכנסת שלנו, בבוקר יום העצמאות ניתנים ברצף מספר שיעורי תורה. זו תחילת היום החשוב הזה, וזה הבסיס שלו.

ואולי בגלל זה יום העצמאות ממוקם בין פסח, שהוא הלידה הפיזית של עם ישראל, לבין שבועות - הלידה הרוחנית שלנו, קבלת הייעוד המלא שלנו, התורה שמרוממת ומנשאת אותנו.

אבא ואימא שלי יחדיו מסמלים עבורי את שתי המדרגות, שני שלבי הגאולה של עמנו, הן הגאולה הפיזית והן הגאולה הרוחנית. אני מתפללת מעומק לבי שנזכה כולנו ביום העצמאות הזה להיגאל גם מהבחינה הרוחנית, להכיר את התורה וללכת בדרכיה.

 

יום עצמאות שמח!